46 (0) 70-540 56 46

Kvalitet & Miljö

Vi testar att era produkter följer gällande normer och krav.

Vi arbetar naturligtvis i enlighet med ISO 9001:2000 och våra lyftprodukter är CE-märkta. Vi strävar ständigt efter att hitta miljövänligare fabrikat och råvaror.

I vår policy ingår att våra kunder alltid har rätt och vi ger därför garanti på alla beställningar. I vår provanläggning testar vi produkterna för att kunna garantera att gällande normer och krav uppfylls.